Sjøentreprenøren er valgt for å bistå Kleiven Sogn AS med miljømudring av ca 1500 m3 masse foran ny tømmerkai i Kaupanger. Jobben utføres av lekteren Caesar med støttefartøy.