Sjøentreprenøren er valgt for å bistå ABB med klargjøring for kabeltrekking av elektrisk kabel som går til Martin Linge plattformen. For denne jobben er ABB leverandør ovenfor Subsea7 som igjen er leverandør ovenfor Total E&P Norge.

Arbeidet med utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon og inspeksjoner av utstyr vil starte i oktober og pågå frem til oppstart som antas i løpet av april 2015. Arbeidet består blant annet av dykking.