Kystverket har tildelt Sjøentreprenøren arbeidet med å sprenge ned grunnene Færøyfluene fra -3,9 og -8,8 meter ned  til -14,3 meter. Færøyfluene ligger i innseilingsleden til Bergen havn og benyttes av trafikk som ikke går ute i det åpne farvannet vest for Øygarden. Hovedformålet med tiltaket er økt sikkerhet i innseilingsleden til Bergen.