Byggherre Statens Vegvesen har tildelt Sjøentreprenøren arbeidet med utdypning for ny ferjebås. Arbeidet inkluderer miljømudring, boring, sprengning og erosjonssikring. Alle masser skal tas i land for transport til godkjent deponi og arbeidet vil foregå mens ferjekai er i drift.