NCC Construction AS endrer navn til NCC Norge AS

Sjøentreprenøren er et heleid datterselskap av NCC Norge AS og tilhører forretningsområde NCC Infrastructure. Fra 1. januar 2016 har NCC en ny organisasjon. Virksomheten er inndelt i fire spesialiserte forretningsområder for å øke fokuset på kundene og få en mer...

Sjøarbeider for Alcoa Mosjøen

Sjøentreprenøren er blitt valgt for å bistå NCC Construction avd. Nord med sjøarbeider ved Alcoa Mosjøen. Arbeidet er i utgangspunktet et miljøprosjekt som innebærer miljømudring og tildekking i Alcoa havn. I tillegg skal det gjøres tiltak og forlengelse av...

NCC og Sjøentreprenøren bygger for Statnett

NCC Construction Norway og datterselskapet Sjøentreprenøren er tildelt kontrakt på bygging av nye muffestasjoner og annen infrastruktur for Statnett SF i Filtvet i Buskerud og i Vestby i Akershus. Det skal bygges fire nye muffestasjoner, to på hver side av...

Ny anleggsleder ansatt

Henrik Rakkestad er ansatt som ny anleggsleder i Sjøentreprenøren fra Juni 2015. Henrik Rakkestad har fagbrev som tømrer og utdannet innen Ingeniørfag bygg og konstruksjon ved Høgskolen i Gjøvik.

Seilingsmerke på Gåsværbåen

Sjøentreprenøren er blitt tildelt arbeidet med seilingsmerke på Gåsværbåen av Kystverket. Arbeidet inkluderer kappestøp og fundamentering av bunnsøyle, toppsøyle og montering av lykt. Arbeidet vil bli utført av lekteren Yankee V med støttefartøy.