Navn på Prosjekt Mudringsarbeider Grilstad Marina
Årstall 2015
Byggeperiode Okt. 2012 - Mar. 2013
Kontraktsum 5,4 mill.
Oppdragsgiver Grilstad Marina AS / Trondheim kommune
Prosjektering Norconsult
Prosjektleder Frode Reinsås

Mudring av 100.000 m3 i kanal og småbåthavn.