Navn på Prosjekt Mudring Vestbase
Årstall 2010
Byggeperiode Des. 2009 - Sep. 2010
Kontraktsum 6,1 mill.
Oppdragsgiver Birken & Co AS.
Prosjektering Birken & Co AS.
Prosjektleder Bjørn M. Dahl

Mudring, transport til vanns og dumping av ca 20 000 m3 med rene masser ifm bygging av ny kai på Vestbase.