Navn på Prosjekt Mudring Rommetveit båthamn
Årstall 2011
Byggeperiode Jan. 2011
Kontraktsum 1,4 mill.
Oppdragsgiver Rommetveit båtlag
Prosjektering Sørli AS
Prosjektleder Hans Aarbø

Utdyping ned til – 3 LAT. Massene deponeres lokalt.