Navn på Prosjekt Mudring Hardangerbrua
Årstall 2011
Byggeperiode Feb. 2011 - Mar. 2011
Kontraktsum 1,5 mill.
Oppdragsgiver Veidekke Entreprenør AS
Prosjektering Statens vegvesen.
Prosjektleder Halvard Leren

Utdyping foran brotårnene på Hardangerbrua.