Navn på Prosjekt MS Green Ålesund
Årstall 2000
Byggeperiode
Kontraktsum
Oppdragsgiver Eide Marine AS
Prosjektering Eide Marine AS
Prosjektleder

Dykking i forbindelse med heving av skip og tømming av last.