Navn på Prosjekt Tømmerkai i Kaupanger
Årstall 2015
Byggeperiode Mai 2015 - Jun. 2015
Kontraktsum Ca 1 million
Oppdragsgiver Sogn og Fjordane Skogeiarlag
Prosjektering
Prosjektleder

Miljømudring utført utenfor ny tømmerkai i Kaupanger. Mudret 1450 m3 masse fra sjøbunn i henhold til prosjekter og godkjent tiltak. Øverste lag var karakterisert som miljøskadelig og ble derfor tatt av som et eget lag og lagt i bunn av dumpeområdet. Arbeidet utført med mudderapparat Caesar.