Navn på Prosjekt Landfall Nyhamna
Årstall 2014
Byggeperiode Aug. 2014 - Des. 2014
Kontraktsum 9,6 mill.
Oppdragsgiver AF-gruppen
Prosjektering Norske shell AS / Multiconsult
Prosjektleder Frederik Spang

Etablere landfall for Polarled (rørledning). Arbeidet besto av Mudring, rensking, pigging med 12 tonns pigghammer og etablering av grøftebunn med tillførte masser.