Navn på Prosjekt Landfall Kollsnes
Årstall 2013
Byggeperiode Okt. 2012 – Aug. 2013
Kontraktsum 7,5 millioner
Oppdragsgiver AF Gruppen
Prosjektering ABB og NorConsult
Prosjektleder Svein Eirik Aune, AF Gruppen

Etablering av landfall for strømledninger og kommunikasjon i forbindelse med nye kompressorer på Troll A-plattformen. Boring av hull og inntrekking av PR foringsrør og fastgysing av disse. I tillegg boring av dreneringshull fra boregrop.

Etablering av landfall for elektrisk kabel til Total sin nye plattform på Martin Linge. Boring av hull med diameter 660 mm i fjell fra byggegrop på land og ut i sjø. Inntrekking av PR-rør og fastgysing. Fremfor utslag sprengt ca. 30 meter lang grøft med underlag av pukk. Bore- og gysearbeidene utført av Entreprenørservice AS.

Tildekking av eksisterende kabler i Osundet. Eksisterende kabler til Troll-plattformen ble dekket med pukk i området hvor de ikke var beskyttet.