Navn på Prosjekt Kabelkryssing Oslofjord
Årstall 2016
Byggeperiode Des. 2015 - Jan. 2017
Kontraktsum 19 mill.
Oppdragsgiver NCC Construction AS
Prosjektering Statnett
Prosjektleder Morten Børressen

Prosjekt i regi av byggherre Statnett. Sjøarbeid for klargjøring av ilandføring av el-kabler mellom Branntangen Nord – Solberg og Brenntagen Sør – Filtvet. Arbeidet består i sprengning, mudring, konstruksjonarbeider og deltakelse ved transport og løft av kulverter/betonglodd. Lekter som er benyttet er Mjø II med støttefartøy.