Navn på Prosjekt Innseiling til Bergen – Færøyfluene
Årstall 2015
Byggeperiode Jun. 2015 - Sep. 2015
Kontraktsum 9 millioner
Oppdragsgiver Kystverket Vest
Prosjektering Kystverket Vest
Prosjektleder Bengt Bjørkeli

Farledstiltak, utdyping av Færøyfluene ned til -14,3 LAT. Boring og sprengning av ca 27.000 m3 fjell. Massene mudret opp, transportert og deponert på anvist dumpeområde ved Færøyfluene.