Navn på Prosjekt Hokstad Fergekai – Utdyping fergebås
Årstall 2015
Byggeperiode Apr. 2015 - Jun. 2015
Kontraktsum 5,5 mill.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen
Prosjektering Statens Vegvesen
Prosjektleder Anders Aalberg

Miljømudring med turbiditetsovervåking, ca 400 m3. Miljøfarlige løsmasser tatt på land, avvannet i avvanningsdepo og deretter kjørt til godkjent mottak på land. Det ble boret, sprengt og mudret ca 750 m3 til 7 meter i fergebås. Plastret opp ca 170 m2 skråninger under vann. Arbeid utført mellom fergeavganger.