Navn på Prosjekt Gravel Banks
Årstall 2006
Byggeperiode Jun. 2006 - Aug. 2006
Kontraktsum 10,5 mill.
Oppdragsgiver Mærsk Contractors
Prosjektering Mærsk Contractors
Prosjektleder Per Stange Rasmussen

Oppbygging av tre grusputer med toppdiameter på 28 meter. Meget strenge toleransekrav. Totalt volum er ca 125 000 tonn med pukk 0-64 millimeter. Berørt bunnareal er over 10 000 m2.