Navn på Prosjekt Geco Sapphire
Årstall 2001
Byggeperiode
Kontraktsum
Oppdragsgiver Eide Marine AS
Prosjektering Eide Marine AS
Prosjektleder

ROV og dykketjenester med blant annet tetting av hull i skrog, sveising og skjæring under vann, montering av luker for å gjøre skroget tett og montering av pumper.