Name of Project Innseiling til Bergen – Færøyfluene
Year 2015
Construction Periode Jun. 2015 - Sep. 2015
Contract Amount 9 millioner
Oppdragsgiver Kystverket Vest
Project Kystverket Vest
Project Leader Bengt Bjørkeli

Farledstiltak, utdyping av Færøyfluene ned til -14,3 LAT. Boring og sprengning av ca 27.000 m3 fjell. Massene mudret opp, transportert og deponert på anvist dumpeområde ved Færøyfluene.