Utdyping Kai 0 Skipavika

Utdyping ned til -10 LAT fremfor ny kai. Grunn og betaongarbeid i sjø ifm 5 søyler for ny kai.