Innseiling til Bergen – Færøyfluene

Farledstiltak, utdyping av Færøyfluene ned til -14,3 LAT. Boring og sprengning av ca 27.000 m3 fjell. Massene mudret opp, transportert og deponert på anvist dumpeområde ved Færøyfluene.

Utdyping Kai 0 Skipavika

Utdyping ned til -10 LAT fremfor ny kai. Grunn og betaongarbeid i sjø ifm 5 søyler for ny kai.