Mudring Vestbase

Mudring, transport til vanns og dumping av ca 20 000 m3 med rene masser ifm bygging av ny kai på Vestbase.

Utdyping Honningsvåg

Boring/ sprengning og mudring av 15000 m3, boredybde ned til minus kote 15 i Honningsvåg Havn. Formålet er å gi bedre tilkomst til ny cruisekai. Massene deponeres lokalt.

Utdyping Leiskjærgrunnen

Boring/ sprengning og mudring av 16000 fm3. Utdyping ned til kote -12,3 m. Formålet er å utvide skipsleden ved Askrova for en mer sikker avvikling