Sjøarbeid Alcoa

Miljøprosjekt i regi av Alcoa i Mosjøen. Sjøentreprenøren bistår med sjøarbeider som inkluderer montering av midlertidig beskyttelsestiltak for sjøvannsinntak, mudring/planering (rene masser) til CDF (cellespunt) for deponering av ca 30.000 m3 forurensede sedimenter, miljømudring av Alcoa havn, tildekking med ulike materialer og erosjonssikring i både Alcoa og kommunal havn.

Tildekking Kollevåg

Tildekking av sjøbunn, opparbeidelse av fire badestrender med sand og singel, samt opparbeidelse av infrastruktur for Kollevågen friluftsområde.

Gravel Banks

Oppbygging av tre grusputer med toppdiameter på 28 meter. Meget strenge toleransekrav. Totalt volum er ca 125 000 tonn med pukk 0-64 millimeter. Berørt bunnareal er over 10 000 m2.

Tildekking Bjørvika

Tildekking Bispe- og Bjørvika. Mottak og utlegging av ca 80 000 m3 med rene muddermasser. Massene legges ut lagvis.

Mudring Vestbase

Mudring, transport til vanns og dumping av ca 20 000 m3 med rene masser ifm bygging av ny kai på Vestbase.