Sjøarbeid Alcoa

Miljøprosjekt i regi av Alcoa i Mosjøen. Sjøentreprenøren bistår med sjøarbeider som inkluderer montering av midlertidig beskyttelsestiltak for sjøvannsinntak, mudring/planering (rene masser) til CDF (cellespunt) for deponering av ca 30.000 m3 forurensede sedimenter, miljømudring av Alcoa havn, tildekking med ulike materialer og erosjonssikring i både Alcoa og kommunal havn.

Utdyping Andenes vestre havn

Etablering av strandkantdeponi med geotekstil for 15.000 m3 forurensede sedimenter. Mudring og omlasting av forurensede masser. Boring og sprengning av ca 38.000 m3 til -4 og -6 LAT og mudring av rene og sprengte masser. Utfylling av havneområde til nytt industriområde. Arbeidet utføres av lekterne Mudrun og Caesar med støttefartøy.

Hokstad Fergekai – Utdyping fergebås

Miljømudring med turbiditetsovervåking, ca 400 m3. Miljøfarlige løsmasser tatt på land, avvannet i avvanningsdepo og deretter kjørt til godkjent mottak på land. Det ble boret, sprengt og mudret ca 750 m3 til 7 meter i fergebås. Plastret opp ca 170 m2 skråninger under vann. Arbeid utført mellom fergeavganger.

Tildekking Kollevåg

Tildekking av sjøbunn, opparbeidelse av fire badestrender med sand og singel, samt opparbeidelse av infrastruktur for Kollevågen friluftsområde.

Tildekking Bjørvika

Tildekking Bispe- og Bjørvika. Mottak og utlegging av ca 80 000 m3 med rene muddermasser. Massene legges ut lagvis.

Mudring Vestbase

Mudring, transport til vanns og dumping av ca 20 000 m3 med rene masser ifm bygging av ny kai på Vestbase.