Søyler kai 6 Skipavika

Prosjekt i regi av Skipavika Næringspark. Undervannsarbeid ifm med fundamentering (sprengning, rensk, betongarbeid) og montering (stål og betongarbeid) av 14 stk søyler for kaianlegg.

Kabelkryssing Oslofjord

Prosjekt i regi av byggherre Statnett. Sjøarbeid for klargjøring av ilandføring av el-kabler mellom Branntangen Nord - Solberg og Brenntagen Sør - Filtvet. Arbeidet består i sprengning, mudring, konstruksjonarbeider og deltakelse ved transport og løft av kulverter/betonglodd. Lekter som er benyttet er Mjø II med støttefartøy.

Seilingsmerke Gåsværbåen

Bardunering av eksisterende bunnsøyle. Kjerneboring i eksisterende betongfundament under vann av 4 stk. Ø140 mm, lengde 1600 mm og 18 stk. Ø50 mm, lengde 1600 mm til skjøtejern for kappestøp. Fundamentering og montering av søyleforskaling på Ø2100 mm og høyde 8200 mm for kappestøp. Montering av arbeidsplattform på bunnsøyle. Boring og montering av spennarmering utført [...]

Utdyping Kai 0 Skipavika

Utdyping ned til -10 LAT fremfor ny kai. Grunn og betaongarbeid i sjø ifm 5 søyler for ny kai.