Navn på Prosjekt Austevoll UV-arbeider
Årstall 2010
Byggeperiode Mai 2010 - Jul. 2010
Kontraktsum 1,3 mill.
Oppdragsgiver Donar AS
Prosjektering Rambøll AS
Prosjektleder Magnus Halsør

Etablering av fundament for pumpestasjon for sjøvann til Statsbygg vest/ Havforskningsinstituttet, Austevoll. Videre utplassering av pumpestatsjon.