OM OSS

Sjøentreprenøren AS er spesialist på undervannsarbeid. Vi utfører oppdrag langs hele norskekysten og i Skandinavia for både private og offentlige utbyggere. Virksomhetens hovedeier er NCC Norge AS.

TJENESTER

Vi utfører tjenester innen mudring, både rene og forurense masser, sprengning under vann, massetransport til vanns, tildekking av forurenset sjøbunn, ROV – tjenester og anleggsdykking.

UTSTYR

Det settes stadig større krav til kunnskap, kompetanse, teknologi og utstyr. Bransjen er i stadig utvikling og det stilles hele tiden høyere krav til utstyr. Firmaet har alle de ressurser som skal til for å følge med i denne bransjen.

SE SJØENTREPRENØREN PÅ JOBB: